Köpvillkor
  Allmänna villkorKöpinformationBetalningLeveransByten, Retur, Reklamation

Personuppgifter
Enligt lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av när du besöker vår sajt kommer att behandlas av Barnvagnshuset i egenskap av personuppgiftsansvarig. Barnvagnshuset kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas.

Produktinformation
Barnvagnshuset reserverar sig för eventuella tryck- och prissättningsfel på denna webbsida. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

Befrielsegrunder
Force Majeur
Barnvagnshusets fullgörelse av avtal hindras, försvåras eller väsentligen fördyras pga force majeur skall Barnvagnshuset.net i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal. Inträffar sådan omständighet skall Barnvagnshuset.net om möjligt underrätta den kund som berörs därav.

Prisförändringar
Barnvagnshuset förbehåller sig rätten att justera priser.Fel kan förkomma.

Sortimentsförändringar
Barnvagnshuset reserverar sig för förändringar i butikens sortiment och förbehåller sig rätten att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har registrerats.